Hvezdáreň Handlová

Naša hvezdáreň je otvorená každému kto prejaví záujem ju navštíviť, čí sú to školy, škôlky, rodinky s deťmi alebo jednotlivci. Úroveň odborného výkladu spojeného s pozorovaním je prispôsobený veku a hĺbke Vašich znalostí.
 
Ak máte záujem o pozorovanie vždy kontaktujte našich hvezdárov:

Fabián Fantura: 0905 726 634

Sledujte stránky hvezdárne, kde sa dozviete aké pozorovania sa blížia. Nájdete tu i mnoho zaujímavých informácií. 

Viac tu: http://hvezdarenhandlova.webnode.sk/
              https://www.facebook.com/hvezdaren.handlova?fref=ts