REŠTAURAČNÉ SLUŽBY DK HANDLOVÁ

Radi pre Vás pripravíme:

-stužkové

-svadby

-plesy, bály

-rodinné oslavy

-kary

-schôdze

-predvádzacie akcie

V ponuke na tieto akcie disponujeme miestnosťami:

-do 30 osôb

-do 50 osôb

-do 100 osôb

Cenovú ponuku Vám vypracujeme individuálne podľa Vašich požiadaviek.

Orientačná cena na osobu napríklad pri svadbe sa pohybuje v rozmedzií 20 - 25 € na osobu a zahrňa prípitok, kávu, minerálku, polievku, 3x hlavné jedlo a službu na vrátnici. V tomto prípade neúčtujeme prenájom za priestoy.

Po dohode je možné si doniesť vlastné alkoholické a nealkoholické nápoje, zákusky a slaný sortiment.

V prípade Vášho záujmu Vám urobíme aranžérsku výzdobu na profesionálnej úrovni. Disponujeme aj návlekmi na stoličky.

Kontakt: Miroslava Kollárová, vedúca reštauračných služieb DK Handlová                                  0918 610 815

CENNÍK ZA PRENÁJOM PRIESTOROV DK HANDLOVÁ

 C e n n í k 

za poskytnutie služieb a zariadení a za prenájom miestností na základe objednávky 

platný od 1.6. 2022