Sme tu pre Vás...

Dom kultúry
mesta Handlová

www.dk.handlova.sk

www.kino.handlova.sk

Zriaďovateľom domu kultúry je mesto Handlová. Handlovčania ho využívajú od roku 1961.

 • Hlavnou náplňou DK je organizovanie kultúrnych podujatí pre občanov mesta. Ponúka pestrú paletu podujatí z oblasti domácej a dovážanej kultúry, podieľa sa na organizovaní celomestských podujatí, podporuje krúžkovú a vzdelávaciu činnosť.
 • Okrem tejto činnosti Dom kultúry zabezpečuje reprezentačné podujatia pre mesto Handlová, pre podniky a organizácie, pracovné stretnutia.
 • Javisko spĺňa podmienky pre účinkovanie väčšiny divadelných súborov.
 • Dom kultúry prevádzkuje kino BANÍK a filmový klub REBEL. Digitalizáciu Kina Baník Handlová finančne podporil Audiovizuálny fond (www.avf.sk) v rámci komplexného projektu, realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.
 • Príjemná kinosála a zároveň hľadisko má kapacitu 358 miest pre divadelné predstavenia a kino.
 • V priestoroch DK sa nachádzajú dve spoločenské sály využívané na rôzne zábavy, plesy, svadby a  čitáreň vhodná na organizovanie výstav. 
 • Priestory DK využíva na svoju pravidelnú činnosť Centrum voľného času.

 

Pravidelne sa u nás stretávajú:

 • MO SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU 
 • Klub abstinetov Handlová, ktorý začal svoje pôsobenie v našom meste v závere roka 2013 - každý pondelok v čase od 15,30 do 17,00 h. Informácie o činnosti, odborné poradenstvo, či pomoc záujemcom poskytne odborný garant Jozef Čecho v čase stretnutí klubu, alebo na tel. čísle 0915 988 285.

Neprehliadnite! Vaše oslavy zabezpečíme rýchlo a lacno!

Dom kultúry disponuje samostatne zriadenou prevádzkou reštauračných služieb. Zrekonštruovaná kuchyňa s najmodernejším gastrovybavením ponúka výrobu a servis teplých jedál, ale aj studenej kuchyne na spôsob švédskeho stolovania. Veľké percento reštauračných služieb je využívaných pre rodinné oslavy, svadby, kary a stužkové.

Dom kultúry aj inak:

 • podnety na činnosť, spoluprácu, organizačné záležitosti vybavuje riaditeľ DK,  Mgr. Branislav Čukan, Kontakt: 0918 610 816, E-mail:cukan77@gmail.com, Kontakt: 046/ 5475 439
 • v prípade neprítomnosti riaditeľa rieši podnety zástupkyňa riaditeľa Mgr. Hana Štepaníkováemail: hana.stepanikova@gmail.com , telefon: 0908 510 746
 • kolektív kultúry Vám poradí pri organizovaní kultúrnych podujatí, zábavných programov, výstav... Ľubica Maruňáková, dramaturg kultúry, Kontakt: 0907 738 992, E- Email: lubicamarunakova@gmail.com 
 • Roman Martinca vedúci kina BANÍK, Kontakt. 0915 393 941, roman.martinca@gmail.com
 • ekonómka domu kultúry poradí pri finančných záležitostiach, Eva Minková, Kontakt: 0907 987 669, účtovníčka: Mariana Chovancová Kontakt: 0917 718 421
 • kolektív prevádzky ponúka služby pri technickom zabezpečení podujatí............ Ján Chobot, Kontakt: 046/ 5475 439, 0907 738 991
 • pri záujme o krátkodobé prenájmy rôznych prevádzkových priestorov poradí... Mariana Chovancová, Kontakt: 046/ 5475 439, 0917 718 421
 • reštauračné služby na oslavách, svadbách, karoch, posedeniach ponúka....Miroslava Kollárová, Kontakt: 046/ 5475 439, 0918 610 815
 • Dom kultúry mesta Handlová ponúka spoluprácu všetkým, ktorí prejavia záujem spolupracovať v kultúrno-osvetovej činnosti.
 • Nájdete nás v Dome kultúry mesta Handlová, Námestie baníkov č.3, 972 51 Handlová, Tel. 046/ 5475 439

Hvezdáreň Handlová

Naša hvezdáreň je otvorená každému kto prejaví záujem ju navštíviť, čí sú to školy, škôlky, rodinky s deťmi alebo jednotlivci. Úroveň odborného výkladu spojeného s pozorovaním je prispôsobený veku a hĺbke Vašich znalostí.
 
Ak máte záujem o pozorovanie vždy kontaktujte našich hvezdárov:

Fabián Fantura: 0905 726 634

Sledujte stránky hvezdárne, kde sa dozviete aké pozorovania sa blížia. Nájdete tu i mnoho zaujímavých informácií. 

Viac tu: http://hvezdarenhandlova.webnode.sk/
              https://www.facebook.com/hvezdaren.handlova?fref=ts